Oferim gratis 11 tone de benzina sau motorina.

vezi detalii
TravelPlanner
Înapoi la meniu
TravelPlanner

Contractul cu turistul

Contractul si conditiile de comercializare

I. PARTILE CONTRACTANTE

a. SC Travel Planner SRL , str Splaiul Independentei nr 17, bl 101, sc. 4, ap 56, sector 5, Bucuresti fiind inregistrata la registrul comertului cu nr J33/724/2009, numar licenta 1875 / 16.05.2019, avand cod unic de inregistrare RO25989308, polita de asigurare seria I si nr 57101, valabila pana la 31.12.2024, cont IBAN RO41BACX0000000408883000 (in lei) si RO14BACX0000000408883001 (in euro) deschise la banca Unicredit Tiriac, sucursala Izvor Bucuresti si reprezentata de dl Constantinescu Sebastian in calitate de Director General

b. Nume turist ....................., CNP: ....................., oras resedinta ....................., judetul...................., telefon ..................., e-mail:.....................

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Constituie vânzarea de către Agenţie a serviciilor turistice înscris în voucher, anexat la prezentul contract dupa eliberarea documentelor de plată. Serviciile contractate:

 • Hotel ........................, statiunea ........................, Bulgaria
 • check in ........................; check out ........................ (nr nopti)
 • tipul camerei ........................; nr persoane ........................; tip masa ........................

III. PRETUL CONTRACTULUI este de ......... euro

Plata a fost inregistrata integral in data de ........................, ca urmare se elibereaza documentele de calatorie

 • cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A
 • Plata in lei atrage un comision suplimentar de 2% pentru schimbul valutar (curs BNR)
 • depasirea termenului de plata a restului de plata, atrage penalizari de 0.5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de intarziere.

IV. CONDITII DE MODIFICARE / ANULARE / PENALIZARE

In cazul în care turistul renunta la serviciile turistice care fac obiectul prezentului contract, el datorează Agentiei penalizari din contravaloarea totala a serviciilor contractate dupa cum urmeaza:

 • 10% daca renuntarea se face inainte de plecare cu cu pana la 31 de zile
 • 100% daca renuntarea se face inainte cu 30 zile inainte de data plecarii sau pentru neprezentare.

* unele hoteluri pot avea conditii speciale de anulare

Fiecare modificare adusa rezervarilor initiale (datele personale ale turistilor, perioada vacanta si numar nopti, tipuri camere etc), in masura in care este permisa de catre hotelul contractat, va fi taxata cu suma de 20 euro / modificare. 


Dispozitii generale

V. Drepturile si obligatiile agentiei de turism

1. Agenţia se obligă să pună la dispoziţie toate informaţiile necesare vacantei şi să răspundă corect şi prompt solicitărilor turistului.

2. Agentia se obliga sa furnizeze orice alte informatii la cererea expresa scrisa a turistului. Agentia nu poate fi raspunzatoare pentru informatiile neprezentate in oferta si considerate importante de catre turist, nesolicitate de acesta inaintea sau in timpul vacantei (dimensiunea patului, a camerei, numarul de locuri de parcare, numarul de etaje, ac si ata in camere, halat de baie etc). De asemenea, agentia nu este tinuta sa raspunda pentru neprezentarea unor informatii care exced contractului si nesolicitate in mod expres de catre turist (servicii suplimnetare nementionate pe voucher - parcare, transport, servicii spa, formalitati vamale etc)

2. Agenţia se obligă să ofere documentele de călătorie, garantează pentru veridicitatea acestora şi se obligă să aibă grijă ca turistul să beneficieze de serviciile solicitate, prezente in voucherul de călătorie.

3. In cazul in care, inaintea sau după începerea vacantei, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

 • să ofere turistului alternative corespunzătoare, în vederea continuării vacanţei, respectiv serviciile turistice oferite să fie cel putin asemănătoare ca şi grad de confort, cantitate
 • să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice în cazul în care Agenţia nu reuşeşte să prezinte o alternativă agreata de turist.

4. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării acestuia (după caz) numai în cazuri speciale:

 • modificări ca urmare a variaţiilor costurilor de transport si cazare (impuse de către furnizor, in baza documentelor justificative);
 • modificarea taxelor de statiune sau ale serviciilor suplimentare practicate de furnizor (in baza documentelor justificative);
 • Modificările se vor face cu înştiinţarea în prealabil a turistului şi în nici un caz la mai puţin de 20 zile calendaristice înainte de data începerii vacanţei.

5. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

 • Indeplinirea sau indeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului (neprezentare, neplata, intarzieri ale platilor, omisiuni, informatii incorecte, lipsă de cooperare etc);
 • când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (personal, starea vremii, întârzieri nejustificate, accidente neprevăzute etc).

6. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului următoarele informaţii inainte de începerea călătoriei:

 • numele hotelului şi informatii corecte despre pozitionarea acestuia în cadrul destinaţiei în care se află;
 • denumirea şi coordonatele reprezentaţei locale a agentiei ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea agentiei;
 • pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.
 • Voucherul de călătorie şi documentele de plată

VI. Drepturile şi obligaţiile turistului:

1. Turistul are dreptul cat si obligatia de a solicita orice informatie suplimentara cu privire la buna desfasurare a vacantei contractate. Nesolicitarea unor informatii suplimentare care nu sunt cuprinse in oferta agentiei si pe care le apreciaza importante pentru vacanta sa, reprezinta culpa turistului si exonereaza de raspundere agentia.

2. În cazul în care turistul nu poate să participe la vacanţă, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile serviciilor turistice contractate, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia până la data la care se percep penalităţi din partea furnizorului. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Exceptie de la aceasta regula, o fac contractele cu ofertele early booking unde orice modificare de nume, grad de ocupare sau perioada atrage anularea reducerii early booking.

3. Turistul care cedează contractul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

4. Turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite, în cazul în care condiţiile de anulare / penalizare permit acest lucru şi dacă îndeplineşte condiţiile menţionate la capitolul VII (Renunţări, penalizări, despăgubiri).

5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment în tot sau în parte, contractul iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, inclusiv in cazul aparitiei situatiilor de imbolnavire a turistului, evenimente familiale ale acestuia sau alte astfel de situatii care nu sunt asimilate fortei majore.

Dacă turistul solicită inainte sau in timpul vacantei schimbarea hotelului, structurii camerelor, perioadei sau a oricărora dintre servicii aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor contractuale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

4. În cazul în care Agenţia este nevoită să anuleze vacanţa înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

 • să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului, in cazul in care alternativele oferite nu sunt agreate de turist, insa fara dreptul de a solicita o despagubire suplimentara.
 • să accepte la acelaşi preţ o alta oferta de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
 • să accepte o oferta de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

5. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

6. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au achitat serviciile.

7. Provocarea de daune tertilor in timpul vacantei, atrage raspunderea turistului fara ca aceste daune sa fie imputate agentiei

VII. Renunţări, penalizări, despăgubiri

1. În cazul în care turistul renunţă la contractul de servicii turistice, care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări conform prevederilor de la capitolul IV.

2. Despăgubirea integrală se realizează numai în cazuri de forţă majoră definite conform legii (şi însoţite de acte doveditoare) dar respectând condiţiile de anulare / penalizare.

3. În cazul în care o ambasadă/politie de frontiera refuză să acorde viza de intrare/libera tecere pentru efectuarea serviciilor contractate, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează serviciile turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la locul de plecare sau spaţiu de cazare sau dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la contractul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

7. Retragerea sumelor din casierie se va face in termen de 7 zile de la data depunerii cererii.

8. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

VIII. Reclamaţii,

1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are dreptul de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea serviciilor turistice contractate, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi furnizorului de servicii turistice.

2. Atât Agenţia, cât şi furnizorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei. IÎn urma cercetarii efectuate, agentia urmeaza ca in curs de 30 zile calendaristice sa comunice turistului raspunsul in scris.

IX. Asigurarile de vacanta

Prin polita de asigurare seria I numarul 57101, emisa de Omniasig Vienna Insurance Group suntem asigurati privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turist in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism. Beneficiarii sunt turistii conform obligatiilor de asigurare (in temeiul contractelor de comercializare a serviciilor turistice).

------------------------

X. Documentele contractului

se constituie ca anexe la prezentul contract şi sunt următoarele:

a) voucherul - se primeste o data cu plata integrala a contractului

b) documentele de plată.

XI. Dispoziţii finale

Prezentul contract a fost creat in data de ...................., urmand a fi semnat electronic sau fizic. In acest fel, ambele parti vor lua la cunostiinta conditiile acestui contract.